Banan

Välkommen till Visingsö GK, en golfbana med linkskaraktär vid Vätterns strand. Banans nio hål är par 34 och samsas med flygklubben på Visingsö norra udde med utsikt över Vättern från alla hål.

Ganska smala fairways och kräver att du håller reda på vindarna som lätt kan fånga bollen i flykt. För förstagångsspelaren kan den vara väl så trixig. Rakt taktikspelande lönar sig alltså och långslående kan med fördel reservera drivern till hålen 1 och 4 och dessemellan välja säkrare klubbor.

Banguiden nedan visar banans hål då vi hade en utslagsplats för varje hål. Från och med säsongen 2017 har vi två utslagsplatser på varje hål för att ska variation vid spel av 18 hål. Därav stämmer inte banguiden fullt ut.

Vi gör ständigt banförbättringar och vill även vara lyhörda och få synpunkter från våra gäster. Det är alltid värdefullt och vi är mycket tacksamma för att få dem direkt på plats eller via e-post 

Klicka på bilden för att se den i större format

visi1-9Hål 1/10

Par 4   Index 3/4
Gul tee  360m/360 m
Röd tee 287m/255 m

Du börjar med banans svåraste hål som sträcker sig svagt dogleg vänster ner mot Vättern. Det ser ganska lätt ut men i vinden är det en utmaning med out of bounds i början till höger och sedan bunkrar på båda sidor. Håll något vänster om den vita kummeln därefter smalnar fairway av. Ett vattenhinder ligger ca 50 meter före green som är omsluten av bunkrar med en låg stenmur i bakkant.

visi2-9Hål 2/11

Par 3   Index 13/12
Gul tee  
140 m/160 m
Röd tee
115 m/115 m

Banans första korthål med ett vattenhinder framför green. Greenen omsluts av tre bunkrar och en låg stenmur i bakkant. Om du hamnar i väderstationen till vänster om green finns en droppruta.

visi3-9

Hål 3/12

Par 4   Index 6/5
Gul tee  
325 m/325 m
Röd tee 273 m/285 m

Dogleg höger med out of bounds längs hela högerkanten och ruff framför green. Bunkrar rakt fram och till vänster. Svårigheten med hålet är att inspelet spelas över ruff mot green som omgärdas av bunkrar och stenmur. Alternativet är att runda ruffen och nå green på tre slag.

visi4-9Hål 4/13

Par 5   Index 9/10
Gul tee  
460 m/460 m
Röd tee
410 m/365 m

Banans enda par 5 hål. För långtslående är fairwaybunkrarna i spel annars är det ett ganska okomplicerat utslag. Out of bounds längs hela högersidan och svår ruff på vänsterkanten. Greenen delas med hål 7 så tänk på att lämna företräde för spelare på green innan inspel. OBS vit flagga.

visi5-9Hål 5/14

Par 3   Index 18/17
Gul tee  
123 m/130 m
Röd tee 103 m/103 m

Banans kortaste hål med svår ruff på båda sidor av fairway och två bunkrar framför green.
Beroende på flaggplacering och vind kan hålet vara mycket utmanande.

visi6-9Hål 6/15

Par 4   Index 8/7
Gul tee  
310 m/320 m
Röd tee 260 m/320 m

Dogleg vänster med out of bounds längs vänsterkanten som skiljer hålet från 7:ans fairway. Ett rakt utslag i mitten av fairway ger dig ett inspel på ca 100 meter. Greenen vaktas av bunkrar både till höger och vänster samt bakom green.

visi7-9Hål 7/16

Par 4   Index 16/11
Gul tee  
252 m/300 m
Röd tee 218 m/252 m

Kort par 4 hål som sluttar ner mot Vättern och delad green med hål 4. OBS röd flagga. För den långtslående går greenen att nå, men svår ruff på både höger och vänster sida och bunkrar runt greenen kan lätt göra att eagle och birdie byts mot boogie eller dubbelboogie.

visi8-9Hål 8/17

Par 4   Index 15/14
Gul tee  
248 m/240 m
Röd tee
223 m/240 m

Utslag över hög ruff från gul tee. Svag uppförslutning gör att hålet spelas något längre än vad det är.

visi9-9Hål 9/18

Par 3   Index 2/1
Gul tee  
179 m/195 m
Röd tee
141 m/155 m

Banans längsta korthål. Av många medlemmar bedöms hålet egentligen vara banans svåraste. Out of bounds både till vänster och till höger mot landningsbanan. Greenen omgärdas av tre bunkrar, ett stenröse som kan försvåra inspelet och i bakkant ligger en låg stenmur.

Bilderna är hämtade från caddee.se