Tävlingsformer

Golf kan spelas på många olika sätt. Precis som i tennis kan man spela ensam eller i par, det vill säga singel eller dubbel. Men i golf heter det inte ”dubbel”, utan ”fyrboll” eller ”foursome”. Det finns nämligen två olika sätt att spela dubbel i golf. I singel är man ensam och spelar sin egen boll. I fyrboll är man trots namnet två i varje lag och varje spelare spelar sin egen boll. I foursome är man också två men spelar bara en boll. Spelarna slår ut varannan gång från tee och slår sedan varannan gång på bollen. Det roliga med fyrboll och foursome är att man inte är ensam ute på banan. Man är två partners som spelar ihop och kan uppmuntra och ge varandra råd, planera och diskutera taktik och klubbval med mera. Men det räcker inte med att det finns olika spelsätt. Det finns också två olika speltyper – slagspel och matchspel – med delvis olika regler.

 

SLAGSPEL OCH MATCHSPEL
De flesta tävlingar spelas som slagspel. Slagtävling innebär att man spelar alla hålen – man måste håla ut på alla hål – och adderar totala antalet slag. Den lägsta sammanlagda scoren vinner. Om det är en tävling med handicap drar man bort spelhandicapen och får på så vis en nettoscore och den lägsta av dessa vinner. Det finns viktiga skillnader i reglerna för matchspel och slagspel. När plikten i slagspel är två slag är den i allmänhet förlust av hålet i match. I match får man dessutom ”skänka” puttar. Det gör att matchspel går fort.

 

MATCHSPEL
Trivsam spelform där två personer eller par spelar mot varandra och där kampen och chanstagningarna om varje hål blir som en minitävling.

 

SPELET
Man spelar om varje hål och ett hål kan vinnas, delas eller förloras. Det gäller att spela hålet på färre antal slag än motspelaren/na. Matchen är avgjord när någon leder med fler vunna hål än vad det återstår att spela.Match kan spelas med eller utan handicap. I en handicapmatch erhåller spelaren med den högre spelhandicapen hela skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap. De erhållna slagen fördelas på hålen efter stigande hcp-index.

 

FOURSOME
Foursome bygger på att två spelare bildar ett lag. De spelar på samma boll och slår vartannat slag. Utslagen från tee sker växelvis. Den spelare som slår ut på hål 1 ska sedan slå ut på alla udda hål, medan partnern slår ut på alla jämna hål. Detta ger anledning till visst taktiktänkande, om exempelvis någon av spelarna är bättre på att träffa greener så kan det vara en fördel att låta den här spelaren spela ut från så många korthål som möjligt. Foursome match är den snabbaste av alla spelformer. Partnern till den som slår ut på hålet kan gå fram och fungera som forecaddie.

 

GREENSOME
En rolig variant av foursome. Båda spelarna slår ut från varje tee och paret väljer sedan vilken boll de vill fortsätta spela med. Den som inte slog det valda slaget från tee spelar andra slaget och därefter fortsätter spelet på samma sätt som i foursome. Kom bara ihåg att spela i rätt ordning, vartannat slag, efter det att ni valt bästa boll. Eftersom man har två chanser på utslaget, brukar scorerna kunna bli riktigt låga.

 

FYRBOLL/BÄSTBOLL
Ett par spelare spelar mot ett annat par. Alla spelare spelar med var sin boll. Parets bästa nettoscore på varje hål är resultat på hålet och den bästa av dessa ger då en poäng. Denna form av fyrboll kallas ofta ”bästboll” men den kan också utvecklas till att omfatta även det sämsta resultatet. Man jämför då även de båda parens sämsta nettoscorer och den bästa av dessa ger en poäng. Denna form kallas ”Fyrboll – bäst och sämst”. En annan variant är ”Fyrboll – bäst och sammanlagt”. Spelas som bäst och sämst där bästbollen fortvarande är värd en poäng men den andra poängen går till det lag som har det lägsta sammanlagda resultatet på hålet.

 

SNÖRTÄVLING
Rolig tävlingsform där du som är höghandicappare får åtskilliga meter snöre att ta med runt på banan. Snörtävling spelas vanligtvis som slagtävling där varje spelare får en sax och ett snöre som är lika långt i meter som spelarens spelhandicap. Bollen kan placeras bättre med hjälp av snöret eller till och med hålas mot att man klipper av en bit av snöret. Du kan till exempel flytta ur bollen från ett besvärligt läge i ett dike med hjälp av snöret och då klippa av det antal meter som du behövde flytta bollen för att komma ut ur diket. Eller ”sätta” den svåra putten med hjälp av några meter snöre. Vinnaren är den som har lägst antal slag efter 18 hål, oavsett om spelaren utnyttjat hela längden av snöret eller inte.

 

SCRAMBLE
Scramble är en utmärkt spelform i mindre allvarliga tävlingar och i sammanhang där deltagarnas spelstandard är väldigt varierande. Scramble spelas i lag där varje lag kan bestå av två, tre eller fyra spelare. Spelet bygger på att laget hela tiden får välja den bäst placerade bollen. Samtliga spelare i laget slår ut från tee och därefter väljs den bäst placerade bollen. Från detta läge slår alla spelare igen och så väljs den bäst placerade bollen återigen och så vidare. Samma princip gäller givetvis också på greenen. Detta gör att det varje gång räcker att en av lagmedlemmarna slår ett bra slag och spelformen ger alla spelare, oavsett spelstandard, möjlighet att vara med och bidra till ett lågt resultat.

Spel- och tävlingshandboken
2012 – 2015