Riktlinjer gällande influensavirus Covid -19

Övergripande gäller:

 https://golf.se/globalassets/tavling/tillfalliga-kompletterande-tavlingsvillkor-corona.pdf

Styrelsen/ Kommittéer

 • Inga fysiska möten inomhus.
 • Inga onödiga resor.
 • Tvätta händer noggrant i mötessammanhang.
 • Ett stort personligt ansvar kring hygien.
 • Vi håller ett bra avstånd från varandra.
 • Ingen fysisk kontakt.

 

Golfbanan

 • Vi håller avstånd från varandra.
 • Vi har ett stort personligt ansvar.
 • Ingen fysisk kontakt.
 • Undvik klubbhuset.
 • Undvik folksamlingar.
 • Låt flaggan stanna i hålet.
 • Vi byter inte scorekort med varandra.
 • Ha gärna handsprit i bilen till före och efter golfrundan.

 

Tävlingar

 • Personer i riskgrupp avråds tävlande.
 • Personer som uppvisar sjukdom innan eller under tävling är skyldig att avbryta tävlingen och lämna golfanläggningen. Avgifter återbetalas.
 • Ingen pappersdokumentation ska utväxlas mellan deltagarna.
 • Ingen kanonstart.
 • Inga måltider inomhus
 • Prisutdelning kan endast ske utomhus med ett avstånd mellan deltagare om minst 2 meter.
 • Max 50 deltagare på tävling exkluderat funktionärer.
 • Ingen caddie.