Kommitteér

Klubbens kommittéledamöter
Bankommitteén

Ordförande;  Fredrik Larsson

Ledamöter; Martin Lindén, Pär-Åke Krantz, Anders Hedberg, Per Fältskog, Göran Sandin, Christer Qvennerstedt.

Medelms- och tävlingskommitteén

Ordförande; Inger Qvennerstedt

Ledamöter;Jan Svensson, Ann-Marie Lindstrand, Anna Malmström, John Ottosson, Lotten Torstensson, Marie Mieritis, Linda Lindstrand, Håkan Törnqvist.

Marknadskommittén

Ordförande; Anders Blomqvist

Ledamöter; Ola Sjöland, Hans Wetterlind, Johan Sunbring, Stig-Göran Bonthron, Clas Larsson

Valberedningen