Kommitteér

Klubbens kommittéledamöter
Bankommitteén

Ordförande;  Martin Lindén

Ledamöter; Pär-Åke Krantz, Anders Hedberg, Per Fältskog, Pelle Nordquist, Christer Qvennerstedt.

Medelms- och tävlingskommitteén

Ordförande; Marie Mieritis

Ledamöter; Håkan Törnqvist, John Ottosson, Ann-Marie Lindstrand, Anna Malmström, Lotten Torstensson, Jan Svensson, Linda Lindstrand, Inger Qvennerstedt.

Marknadskommittén

Ordförande; 

Ledamöter; Maths Lindén, Anders Blomkvist, Stig-Göran Bonthron, Hans Wetterlind, Johan Sunbring

Valberedningen