Kommitteér

Klubbens kommittéledamöter
Bankommitteén

Ordförande; Christer Qvennerstedt

Ledamöter; Martin Lindén, Pär-Åke Krantz, Anders Hedberg, Per Fältskog, Göran Sandin,

Medelms- och tävlingskommitteén

Ordförande; Inger Qvennerstedt

Ledamöter;Jan Svensson, Ann-Marie Lindstrand, Anna Malmström, John Ottosson, Lotten Torstensson, Marie Mieritis, Lotta Björklund, Håkan Törnqvist.

Marknadskommittén

Ordförande; Anders Blomqvist

Ledamöter; Ola Sjöland, Hans Wetterlind, Johan Sunbring, Stig-Göran Bonthron, Clas Larsson

Valberedningen