Kommitteér

Klubbens kommittéledamöter
Bankommitteén

Ordförande: Christer Qvennerstedt

Ledamöter: Pär-Åke Krantz, Anders Hedberg, Per Fältskog, Göran Sandin

Medlems- och tävlingskommitteén

Ordförande: Inger Qvennerstedt

Ledamöter: Jan Svensson, Ann-Marie Lindstrand, Anna Malmström, John Ottosson, Lotten Torstensson, Marie Mieritis, Lotta Björklund, Håkan Törnqvist, Ingrid Berglund

Marknadskommittén

Ordförande: Vakant

Ledamöter: Ola Sjöland, Hans Wetterlind, Johan Sunbring, Stig-Göran Bonthron, Patrik Svensk

Valberedningen