Lite historik om Visingsö GK

Visingsö GK startades av några entusiastiska golfare på Visingsö. Idag har banan 9 hål och har utvecklats till en riktigt fin linksbana. Det finns 36 bunkrar och greener som omgärdas av stenmurar. Vår ambition är att fortsätta utvecklingen av banan.

 

1989 bestämde sig ett gäng ”grabbar” för att undersöka möjligheterna att anlägga ett antal golfhål på en del av Visingsö flygfält.VAIS fotbollslag hade under flera år använt området för vårträning. På hösten 1989 slöts ett avtal med Jönköpings kommun och Jönköpings flygklubb om att få ”klippa upp” en del av flygfältet.

 

1990, på våren, bildades Visingsö golfklubb och antog namnet Visingsö Airport Golf Club. En interimsstyrelse valdes som bestod av; Anders Hedberg, Peter Johansson, Jan Edlund, Mats Ödeen, Jan Svensson, Per-Anders Ekström, Per-Åke och Staffan Krantz, Erik Ödeen, Bo Hjalmarsson, Johan Forsander och Per-Erik Ohlin som valdes till ordförande. Klubben hade på den tiden inga ekonomiska tillgångar. Det var ideellt arbete som gällde.

 

Sex hål klipptes upp med varierande längd på 75 – 300 meter. Alla möjliga redskap användes, greenerna fick klippas med en vanlig rotorklippare och en av entusiasterna, Anders Hedberg körde med sin Ford Fiesta som dragbil. Dessutom fick klubben sin första fairwayklippare som gåva av Hooks herrgård.

 

1991 ändrades layouten på banan och nio hål växte fram. Rekrytering av medlemmar startade och uppgick snart till 34 personer.

 

1993 valdes Bengt Svensson till ordförande och Birgitta Ekström ansvarade för kansliet. Klubben hade även en klubbtidning ”Fairway” som senare fick namnet ”Klubbslaget”. Tidningen skickades ut till alla medlemmar ända fram till 2007 då internet började användas för information. Vi denna tiden hade klubben ca 50 medlemmar.

 

På årsmötet gav den nya styrelsen klara besked om vad man ville uppnå. Medlemsantalet skulle öka med 25 procent per år. Klubben skulle bli fullvärdig medlem i Svenska Golf Förbundet. Banan skulle utvecklas med bunkrar och referenspunkter och på sikt öka till 12 alternativt 18 hål. Verksamheten skulle bygga på en stark styrelse och aktiva kommitteér.

 

1996 valdes klubben in i Svenska Golf Förbundet som klubb nr 380 och fick nu anta namnet Visingsö Golf Klubb. Det var under denna tid som golfintresset fullkomligt exploderade i Sverige och medlemsantalet ökade. Verksamheten blomstrade!

 

Från 1996 – 2000 växte antalet medlemmar från ca 100 till ca 900 medlemmar. De ekonomiska förutsättningarna blev helt annorlunda och klubben kunde kosta på sig att anställa en banskötare. Utbildningar för grönt kort erbjöds och sommarskola för barn och ungdomar anordnades.

 

2006 började anläggningen av 36 bunkrar som stod färdiga 2007. Bunkrarna gjordes efter en modell som bland annat finns på St Andrews Golf i Skottland.

 

2014 har klubben cirka 365 medlemmar men vi behöver fler för att kunna göra banan och servicen ännu bättre för våra medlemmar och greenfee gäster.

 

Välkomna till Visingsö GK