GDPR – Den nya dataskyddsförordningen

Fredagen den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) med dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan finner du information om hur du som medlem, och hur vi som golfklubb, påverkas av nya lagen.

 1. Golf-ID
  När golfspelaren blir medlem och får ett Golf-ID blir hen automatiskt bunden av stadgar, Golfens IT systems (GIT) bestämmelser och beslut som fattas av golforganisationen. GIT bestämmelserna styr all behandling av personuppgifter i GIT. https://golf.se/contentassets/d59c91d6415f4dec8bd90a54dfb9620f/git-bestammelser-beslutade-vid-fm-2018.pdfGenom GIT-bestämmelserna regleras också att golfklubben/golfbolagen är personuppgiftsansvariga för huvuddelen av databehandlingarna i GIT. SGF är i de fallen personuppgiftsbiträde till golfklubbarna/golfbolagen. I en del andra fall som exempelvis förbundstävlingar och tidningen Svensk Golf är SGF personuppgiftsansvarig. SGF, GDF, golfklubbarna, golfbolagen, golfspelarna och ett antal andra organisationer och bolag (tex klubbarnas egna driftsbolag) är juridiskt bundna av GIT-bestämmelserna. Eftersom ansvarsfrågorna regleras där behöver vi inte teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan förbund och klubb. På motsvarande sätt behöver inte golfklubb/golfbolag teckna någon form av GDPR-avtal med golfspelarna eller fråga om samtycke.
 2. E-post
  Hantering av E-post faller utanför GIT-bestämmelsen och Riksidrottsförbundets (RF:s) Uppförandekod. Visingsö Golfklubb kommer att spara e-post högst 24 månader om det behövs, annars raderar vi informationen direkt.
 3. Uppförandekod
  Riksidrottsförbundets (RF) uppförandekod som styr Idrottsrörelsen. RF och dess Medlemmar behandlar en stor mängd personuppgifter om exempelvis idrottsutövare, funktionärer och ledare. Uppförandekoden ska tillse att RF och deras medlemmar lever upp till kraven en­ligt dataskyddsförordningen.
 4. Medlemslista
  Visingsö Golfklubb lämnar inte ut medlemmars personuppgifter med undantag för medlemslistor till Styrelsen, aktivitetssamordnare eller tävlingsledare om det behövs i specifika fall.
 5. Kommunikationskanaler
  Visingsö Golfklubb använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka ut information. Du har alltid rätt att kontakta oss om du vill att vi ska radera dina personuppgifter från våra listor.
 6. Bild
  Publicering av namn och bild på hemsida eller sociala medier kan vara integritetskänsligt för många människor. Det gäller särskilt för barn. Innan vi publicerar bilder på barn ska vi säkerställa att det inte finns något hinder för publicering, dvs. fråga innan vi tar någon bild.
  Det finns varken ett generellt tillstånd eller förbud i GDPR och Idrottens uppförandekod mot att publicera vimmelbilder, spelbilder från banan eller bilder på pristagare. Tvärtom är det viktigt med bilder och texter om medlemmarna för att skapa en inkluderande anda och klubbkänsla. Det behövs ingen samtyckesblankett men vi kommer även här att fråga innan vi tar bilder. Vänligen kontakta oss om du vill att Visingsö Golfklubb ska radera dig från sådana publiceringar.
 7. Publicering av start- och resultatlistor
  Visingsö GK kommer endast publicera start- och resultatlistor publicerade under GIT-tävling, dvs manuella startlistor och resultatlistor kommer inte att finnas, förutom vid tävlingens genomförande för att kunna dela ut scorekort och ta betalt för greenfee samt tävlingsavgift.
 8. Greenfeeboken.
  Den klassiska greenfeeboken som ligger framme i klubbstugan uppfyller inte lagens bestämmelser. Boken innehåller personuppgifter som är strukturerade och ger mycket information till den som tar del av uppgifterna. Greenfeeboken kommer att ta bort. Greenfee betalas via swish eller genom kontanter i ett kuvert som sedan stoppas ned i vår låsta brevlåda vid receptionen.

All information om GDPR och golfen här
https://golf.se/for-klubben/golfens-it-system/personuppgifter/